022 240-044 067 289-933
RO RU EN

Raportul de monitorizare a Planului de acțiuni pentru susţinerea populaţiei de etnie romă pentru anii 2016-2020 a fost discutat cu autoritățile publice centrale şi locale

Planul de acțiuni pentru susţinerea populaţiei de etnie romă (PASRM) pentru anii 2016-2017 a fost realizat în măsură foarte mică, constată Raportul de monitorizare al Coaliţiei „Vocea Romilor”, discutat cu autoritățile publice centrale şi locale, în cadrul unei ședințe de lucru.

Din domeniile monitorizate, 26% din acțiuni nu s-au realizat deloc, iar alte 60% sunt mult sub nivelul care ar putea genera un impact sensibil pentru comunitățile de romi. Majoritatea instituțiilor responsabile nu au întreprins acțiuni conform planului, iar la raportare doar au adaptat informația cu caracter general la indicatorii Planului de acțiuni pentru susţinerea populaţiei de etnie romă (PASRM).

Coordonarea acțiunilor din PASRM, atribuită Grupului de lucru interministerial, nu a fost realizată corespunzător. Pentru majoritatea acțiunilor planificate în perioada următoare nu au fost inițiate măsuri preparatorii pentru implementare. Majoritatea APL nu cunosc despre existența PASRM sau nu sunt interesate de implementarea acestuia și raportarea progresului. Doar în localitățile în care activează mediatorii comunitari planul este cunoscut. Majoritatea APL nu planifică și nu solicită bani de la bugetul de stat pentru acțiunile din plan.

Raportul de monitorizare a implementării Planului de acțiuni pentru susţinerea populaţiei de etnie romă, în perioada 2016-2017, a fost inițiat de către Coaliţia „Vocea Romilor” în cadrul proiectului „Pas cu pas găsim soluții pentru Romii din Republica Moldova – Coaliția Vocea Romilor” și implementat de Uniunea Tinerilor Romi din RM „Tărnă Rom” cu suportul financiar oferit de Fundaţia Est-Europeană din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.