022 240-044 067 289-933
RO RU EN

Asociația Obștească ”TĂRNĂ ROM”

Uniunea Tinerilor Romi din Republica Moldova “TĂRNĂ ROM”, acreditată  pe lângă Biroul Relaţii Interetnice, este o Asociaţie obştească republicană, neguvernamentală, nonprofit, apolitică, constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor de etnie romă asociate în vederea realizării în comun a scopurilor determinate de Statut.

Uniunea Tinerilor Romi din Republica Moldova “TĂRNĂ ROM” este creată în forma organizatorică de Asociaţie obştească şi îşi desfăsoară activitatea în conformitate cu Constituţia RM, cu Legea RM nr. 837 –XIII din 17. 05.1996 cu privire la asociaţiile obşteşti, cu legislaţia în vigoare, Statutul său şi procesul verbal de constituire.

Asociaţia își desfăşoară activitatea în strânsă colaborare cu organizaţiile de stat şi cu asociaţiile obşteşti din ţară şi de peste hotare ale căror scopuri nu contravin scopurilor asociaţiei.

Pe parcursul activității, Asociaţia a reuşit să implementeze proiecte în următoarele domenii: monitoring, sondaje, sănătate, educaţie, dezvoltare comunitară.

Din 2005, Asociaţia este membră a Reţelei Internaţionale ERGO - care apără şi promovează interesele romilor la nivel internaţional. 

Din anul 2016, Asociația deține secretariatul CVR

Direcțiile strategice ale organizației pentru următorii doi ani:

 1. Implicarea activă a administraţiilor locale în proiectele de dezvoltare comunitară în comunităţile partenere. Vor fi semnate acorduri de partneriat cu administraţiile  comunităţi partenere.
 2. Implicarea organizaţiilor neguvernamentale din comunităţile partenere în realizarea proiectelor .
 3. Instruirea actorilor comunitari din comunităţile partenere. Cel puţin 100 de persoane vor fi instruite în următorii 2 ani
 4. Stabilirea relaţiilor de parteneriat cu autorităţile publice centrale în vederea promovării intereselor romilor.
 5. Menținerea platforme neguvernamentale la nivel naţional ce  pledează în favoarea drepturilor romilor. Cel puţin 21 organizaţii vor activa în această coaliţie,Vocea Romilor . 
 6. Instruirea liderilor romi din comunităţile rome şi mixte pentru a spori participarea lor civică. Minim 100 de persoane vor fi instruite în următorii 2 ani.
 7. Crearea unei reţele viabile de asistare şi ajutorare a bătrînilor romi. Cel puţin 50 de persoane vor fi ajutate  în următorii 2 ani.
 8. Consolidarea reţelei femeilor și fetelor rome  la nivel naţional
 9. Asistarea grupurilor de iniţiativă comunitare în vederea identificării problemelor comunitare. Cel puţin 30 grupuri comunitare vor fi asistate în următorii 3 ani.
 10. Încurajarea implicării femeilor rome în viaţa comunitară. Cel puţin 100 de femei vor fi instruite în următorii 3 ani.

Proiecte derulate:

 • 2001 - Proiect „Ursaria”, finanţat de Fundaţia Soros Moldova şi Centrul Contact;
 • 2003 - Proiectul de monitorizare a Hotărârii Guvernului Republicii Moldova N131 din 16.02.2001 „Cu privire la unele măsuri de susţinere a ţiganilor din Republica Moldova”;
 • 2003 -  Proiectul „Om cu om, mână cu mână”, finanţat de Fundaţia Internaţională SPOLU din Olanda, ce prevede dezvoltarea comunitară a satelor rome din RM;
 • 2005 - Proiectul „Mediatorul socio-sanitar rom - Invitaţie la Dialog şi Partineriat”, finanţat de Consiliul Europei;
 • 2005 - Proiectul, „Alege şi vei fi ales”, finanţat de Fundaţia Eurasia;
 • 2007 - Coaliția Vocea Romilor, finanțat de către Fundația Soros Moldova și Agenția Suedeză SIDA.