022 240-044 067 289-933
RO RU EN

Asociația ”DROM ANGLE”

Asociația Obștească ”DROM  ANGLE” fondată la data de 16 iunie, 2008. Scopul Asociației este de a contribui la dezvoltarea societatii  într-un mod democratic prin participarea membrilor comunitatii de romi, in acțiuni orientate  spre soluționarea problemelor in domeniile Sociale, Drepturile omului, Ecolojie, Mass-medie, Acces la informatie,Turizm,etc.Prestarea unor servicii cultural educaționale si psihologice pentru tineri orfani, tineri lipsiți de ingrijire părintească sau din familii defavorizate, tinerii de diferite etnii, incluziv romii, care sunt marginalizați in vederea integrării în societate, femei in situatii de risc și persoane in etate.Inițial asociația era constituită din 26 de membri, pe parcurs au aderat incă 20 de persoane, la moment suntem în jur de  40 de membri activi care suntem o voce în comunitatea Ghetrosu.

Pe parcursul anilor de ONG am implementat  o serie de proecte in parteneriat cu Institutul de Inițiative Rurale, Uniunea Tinerilor Romi și cu mai multe Instituții Internaționale. Aceste proiecte au avut drept scop implicarea și abilitarea persoanelor de etnie romă din localitatea mea prin dezvoltare comunitară. Am implicat romii în multe activitati de voluntariat implimentate cu suportul financiar al primăriei Ghetrosu și donatorilor. 

Drept obiectiv Asociația pe următorii 2 ani dorește să acorde servicii prietenoase tinerilor de diferite etnii, să conștientizeze  si promoveze  un mod sănătos de viață in rindul tuturor cetățenilor din raionul Drochia și a tuturor etnicilor romi din R.M. Să promovăm participarea femeilor rome in toate domeniile: social, politic, economic și cultural.

Date de contact: Președintele asociației - Varvara Duminică

tel: 069503628; email: nenita1959@mail.ru