022 240-044 067 289-933
RO RU EN

Cum să devii membru CVR

Coaliţia Vocea Romilor (în continuare – Coaliţia CVR) este o uniune benevolă  a asociațiilor rome din Republica Moldova ce au drept scop să contribuie la  Monitorizarea Politicilor; Inițierea Reformelor; Avizare și Propuneri de soluţii către Guvernul Republicii Moldova, APC, APL cît și instituțiilor internaționale acreditate în țară. În procesul desfăşurării activităţii comune, membrii Coaliţiei se conduc de următoarele principii:

 • Adoptarea în comun a deciziilor şi respectarea acestora de către toţi membrii Coaliţiei;
 • Opiniile şi viziunile personale se expun specificându-se neapărat caracterul lor personal;
 • Neangajarea politică (în numele Coaliţiei nu devin membrii organizaţiile cu caracter politic).

Membri ai Coaliţiei pot deveni organizaţiile neguvernamentale rome sau ne rome cointeresate în îmbunătăţirea condiţiilor economice şi social-politici a romilor din Republica Moldova, care depun cereri de aderare, care respectă condiţiile şi principiile prezentului Regulament. Decizia de conferire a titlului de membru se adoptă de Consiliu.

Membrii Coaliţiei sunt în drept:

 • să ia parte la lucrul Consiliului (cu drept de vot – în baza principiului rotaţiei);
 • să participe la activitatea Coaliţiei;
 • să obţină de la Consiliu şi Secretariat informaţii despre activitatea Coaliţiei;
 • să se implice în proiectele membrilor Coliței;
 • să obţină de la Consiliu şi Secretariat informaţii despre activitatea Coaliţiei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membrii Coaliţiei sunt obligaţi:

 • să contribuie la activitatea coaliţiei;
 • să răspundă la solicitările Secretariatului;
 • să anunţe Secretariatul despre retragerea din Coaliţie;
 • să prezinte Secretariatului Coaliţiei rapoarte trimestriale privind propria activitate.

Nerespectarea obligaţiunilor şi prevederilor prezentului Regualament poate servi drept temei pentru excluderea din Coaliţie.

Şedinţele Consiliului sunt deschise pentru membrii Coaliţei.

Sarcinile de bază a Consiliului:

 • aprobă priorităţile de activitate a Coaliţiei
 • aprobă declaraţiile şi alte documente ale Coaliţiei
 • stabileşte relaţiile publice
 • aprobă excluderea membrilor din Coaliţie
 • asigură coordonarea eficientă şi medierea activităţii membrilor Coaliţiei
 • modifică Regulamentul