022 240-044 067 289-933
RO RU EN

Despre secretariatul CVR

Secretariatul este organul executiv al Coaliţiei ce administrează activitatea Coaliţiei în intervalul dintre şedinţele Consiliului. Secretariatul este format din 4 persoane, membri CVR.

 

Marin ALLA, Secretar- Coaliția Vocea Romilor.(a.n. 07.01.1977)

Consultan – Evaluarea acțiunilor realizate de către ministerele de resort conform HG. N. 56 – Planul de susținere a romilor – Biroul Relații Interetnice & UNICEF Moldova

 Consultant- PNUD-Moldova – facilitarea accesului romilor la serviciile de stat prin prisma aplicării procesului descentralizării.

 A realizat o serie de Campanii de  lobby şi advocacy – rezultate: instituţionalizarea funcției de mediator comunitar rom; introducerea în codul educație a Republici Moldova singtagma (program prelungit/ore de meditație);, asumarea de noi obective pentru etnicii romi din partea Guvernului Republicii Moldova prin aprobarea de noi politici sociale;, dezoltarea comunitară - sursă de activarea a romilor- 37 de echipe active formate la nivel de țară; mobilizați mai mult de 40 000 de mii de romi.

 

Silvia Feraru, a. n. 08 ianuarie,1982, din anul 2014 activează în cadrul APL Cărpineni, r-ul Hîncești, în calitate de mediator comunitar. Este președintele Asociației Comunitare Locale „Lîngă noi”, Asociație membră CVR,  ce își desfășoară activitatea pe teritoriul com. Cărpineni.  Prin intermediul Asociației a implimentat mai multe proiecte de dezvoltare comunitară.

2019 -  membră a secretariatului Coaliția Vocea Romilor. 

Din anul 2017 este consultant național cu privire la consolidarea funcției de mediator comunitar în cadrul Oficiului Înaltului Comisar  pentru Drepturile Omunui (OHCHR). Avînd poziția de consultat la OHCHR, împreună cu echipa ANMC, a elaborat trei rapoarte alternative la trei comitete ONU, avînd suportul OHCHR, în toamna anului 2017, a prezentat aceste rapoarte la Geneva, în aceste rapoarte este redată situația actuală a romilor. 

2016 - prezent este coordonator de programe în cadrul Asociației Naționale a Mediatorilor Comunitari din R.M și inițiează activități  cu scopul de a dezvolta abilitățile mediatorilor comunitari, avînd poziția de expert.

Din anul 2019, consultant voluntar- implicată în implimentarea proiectului „Consilierea Guvernului R.M în politici economice”, implementat de către GIZ Moldova cu suportul financiar al Ministerului Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare al Germaniei (BMZ) și al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), care are drept scop angajarea și abilitatrea mediatorilor comunitari. 

 

 
 
Valeriu Căldăraru ( a.n. 29.12.1984), a activat voluntar din anul 2005-2012 în calitate de mediator comunitar, angajat oficial din anul 2014 în cadrul Primăriei mingir, r. Hîncești, fiind unul din pilonii principali ce a promovat această funcție la nivel național. În anul 2012 a activat în cadrul  United Nations Development Programme (UNDP) în calitate de expert privind situația romilor din R.M., unul din experți care a elaborat raportul de cartografiere a  localităţilor compact şi mixt populate de romi ce locuesc pe teritoriul R.M., ca mai apoi să fie instituită funcția de mediator comunitar în aceste localități. În anul 2012 a fost deținătorul premiului ONU în domeniul Drepturilor Omului pentru apărarea și promovarea activă a drepturilor persoanelor de etnie romă. În anul 2016, cînd a fost creată Asociația (ANMC), a fost susținut financiar de către Oficiul Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului (OHCHR), în consolidarea și abilitarea mediatorilor comunitari din întreaga țară.
La moment este Directorul Executiv al Asociației Naționale a Mediatorilor Comunitari din R.M, care în anul 2017 a contribuit la elaborarea a trei rapoarte alternative la trei comitete ONU fiind prezentate la Geneva, în aceste rapoarte este redată situația actuală a romilor, inclusiv și a copiilor de etnie romă din R.M. Din anul 2017 este membru al secretariatului Coaliția Vocea Romilor (CVR), o platformă alcătuită din 34 de organizații ale romilor, fiind responsabil de cartarea de politici ale statului relevante pentru comunitatea romă și de elaborarea avizelor/recomandărilor către instituțiile responsabile pentru înbunătățire  acestor politici .
Din luna august al anului 2018 activează în calitate de consultant național  în cadrul Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) facilitînd acesul romilor în cîmpul munci și inițiere de mici afaceri.      
 
 
 
 
 

Elena SÎRBU ( a.n. 12.04.1981), jurnalistă, 2012-prezent producătoarea unicii emisiuni televizate „Petalo Romano” Moldova1 (www.trm.md);  2016-fondatoarea și președinta Platformei Femeilor Rome „ROMNI”; 2016- șef-redactor la Radio Patrin ; 2016-prezent membră a Secretariatului Coaliția Vocea Romilor; 2017-elaborarea raportului alternativ la comitetul ONU pentru Drepturile
Economice, Sociale și Culturale a persoanelor de etnie romă în deosebi a fetelor și femeilor.

Secretariatul este ales de către Consiliul Coaliţiei şi include în componenţa sa membri ai  Coaliţiei, preşedintele în exerciţiu şi secretarul General a Coaliţiei.

Competenţele secretariatului:

  • Adoptă decizii ce ţin de activitatea operaţională a Coaliţiei
  • Implementează hotărârile Consiliului
  • Formulează luările de atitudini în problemele ce ţin de activitatea Coaliţiei
  • Pregăteşte propunerile de decizie pentru şedinţele Consiliului
  • Pregăteşte şedinţele Consiliului, întocmeşte procesele-verbale
  • Organizează întâlnirile Consiliului cu delegaţii internaţionali, finanţatori şi organele de stat
  • Elaborează şi confecţionează simbolica corporativă în numele Coaliţiei
  • Asigura comunicarea cu membrii Coaliţiei
  • Contribuie la crearea şi promovarea imaginii Coaliţiei
  • Îndeplineşte alte misiuni ale Coaliţiei