022 240-044 067 289-933
RO RU EN

Despre Asociație

 

Coaliția Vocea Romilor -CVR

(CVR) este o uniune binevolă a Asociaților Romilor din Moldova. Ea întrunește peste 30 de ONG rome din țară inclusiv regiunea din partea stăngă a Nistrului și Găgăuzia. Secretariatul CVR este deținut de către ONG-ul “Tărnă Rom” ce contribue la Cartarea Politicilor; Monitorizarea Politicilor; Inițierea Reformelor; Avizare și Propuneri de soluţii către Guvernul Republicii Moldova, APC, APL cît și Instituțiilor Internaționale acreditate în țară.

Viziune: Lideri romi activi; Oameni de etnie romă de succes; Intelectualitate pusă în paractică în rîndul romilor; Romii să conștientizeze despre importanța implicării în procesle de luare a deciziilor

Ne asumăm următoarele roluri:

  • să asigurăm un spațiu de dialog care strânge împreună oameni conștienți de schimbare
  • să formulăm propuneri și să promovăm modificări de politici publice/legislație în domeniu, ținând seama de temele prioritare;
  • să contribuim activ la promovarea și implementarea planului național pentru integrarea romilor în societate;
  • să facilităm schimbul de bune practici;

CVR activează în baza următoarelor principii:

  • Activism civic şi implicare:  participăm din propria iniţiativă la viaţa publică şi în procesul de soluţionare a problemelor comunităţii de romi, lucru care reprezintă o componentă esenţială a unei societăţi democratice.
  • Încredere:Ne bazăm pe interacţiunea onestă între subiecții din toate sectoarele – public, privat și asociativ.
  •  Parteneriat: Parteneriatele dintre OSC rome şi autorităţile publice permit implicarea activă şi stabilirea responsabilităţilor astfel încît problemele comunității de romi să fie soluţionate cît mai eficient.
  •  Responsabilitate, transparenţă şi răspundere: Acţionăm în interes public.
  • Egalitatea de oportunități: Asigurăm oportunități egale pentru toţi cetățenii pentru realizarea drepturilor și libertăților fundamentale.